PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Preuzmite program_javne_rasprave.pdf (application/pdf 386 KB)
Preuzmite lkt_2018-obrazlozenje.doc (application/msword 38 KB)
Preuzmite lkt_2018-odluka.doc (application/msword 41 KB)
Preuzmite tabela_1_i_tabela_2_lkt.pdf (application/pdf 453 KB)