Čitaj mi

Prezentacije sa završne CLIPS konferencije

Završna konferencija projekta CLIPS održana je 01. juna 2016. godine u okviru velike godišnje konferencije Vodećih gradova Evrope (“Major Cities of Europe”), u Firenci (Italija), čiji je cilj predstavljanje najnovijih IKT dostignuća, pametnih projekata i inovativnih pristupa u evropskim gradovima. Prezentacije partnera sa završne CLIPS konferencije možete pogledati na zvaničnom sajtu projekta:
http://www.clips-project.eu/final-conference/