Čitaj mi

PREDSTAVLJENA STUDIJA UVOĐENJA TRAMVAJA U NOVOM SADU

Studija uvođenja elktričnih vidova prevoza putnika u Novom Sadu predstavljena je na konferenciji za novinare u Gradskoj kući. Studiju je izradila komisija koja je na inicijativu gradonačelnika Novog Sada osnovana 2010. godine, a u čijem sastavu su predsednik komisije prof. dr Milomir Veselinović, dipl.inž.saobraćaja Mr Aleksandar Jevđenić, načelnik Gradske uprave za saobraćaj Radivoj Pavlov, dipl.inž.saobraćaja Srbislav Gugleta, dipl.inž. elektrotehnike Zorica Ninić-Stupar, dipl.inž.saobraćaja Gradimir Stefanović i Branislav Vesnić.

- Grad Novi Sad je još 1991. godine imao ideju da uvede tramvajski prevoz kada je napravljena i prva studija koja je trebalo da pokaže kako bi se to uradilo, međutim ta studija danas nije upotrebljiva zbog toga što se grad menjao i donošeni su novi planovi razvoja. Problemi sa saobraćajem i zagađenošću vazduha su evidentni i prirodno je bilo da izradimo novu studiju koja će pokazati kako da prevaziđemo pomenute probleme. Komisija će nastaviti sa radom, a pred građane, koji će na kraju i odlučiti da li ćemo uvesti ovaj vid prevoza, izaćićemo sa spremnim projektom koji može da uđe u plansku dokumentaciju – istakao je gradonačelnik Pavličić i dodao da su veliki evropski gradovi vratili tramvaje na ulice jer je to i energetski i ekološki najefikasniji vid prevoza.

- Porast broja stanovnika diktira potrebu za javnim prevozom, a ideja vodilja kod njegovog planiranja mora biti kvalitet usluge, iz ugla korisnika, što zahteva holistički pristup projektovanju, a ne samo inženjerski-naglasio je predsednik komisije prof. dr Milomir Veselinović. Studija, u okviru koje je anketirano 20 000 Novosađana, između ostalog je pokazala da preko 80 posto njih smatra da je potrebno uvođenje tramvajskog prevoza. Studija predviđa realizaciju uvođenja tramvaja u četiri faze, a kod takvih projekata planirani rok za završetak je 20 godina. Potreban broj tramvaja zajedno sa rezervama je u Prvoj tramvajskoj fazi 25 tramvaja, dok će u fazi 2030. biti potrebno oko 50 tramvaja minimalnog kapaciteta 160 mesta. Za ovaj planski period potreban je 1 depo orijentacione površine od 15.000 do 25.000m2 i on bi se nalazio u zoni postojeće garaže JGSP "Novi Sad", odnosno rasadnika Gradskog zelenila.
- Od posebne važnosti je sprečiti kontinuitet opadanja broja putnika u sistemu javnog gradskog prevoza u Novom Sadu koji od 1995. godine do danas iznosi 21%. Ovo se može postići uvođenjem savremenih energetski i ekološki efikasnih električnih vidova prevoza, odnosno tramvaja. Neophodno je što pre zaustaviti trend porasta učešća putničkih automobila u realizaciji unutargradskih i prigradskih putovanja, posebno na relacijama stan-posao-stan, koja u periodima vršnih opterećenja generišu zagušenja na mreži gradskih saobraćajnica – rekao je dipl.inž.saobraćaja Mr Aleksandar Jevđenić

Kako je objašnjeno na konferenciji uvođenje tramvaja povlači i uvođenje sistema parkirališta parkiraj i vozi koji podrazumeva da se automobilom dođe do parkinga u zonama tramvajskih terminala, a da se potom za dalji put koristi javni prevoz. Kako je naglasio gradonačelnik Pavličić reč je velikoj investiciji čija prva faza iznosi oko 90 miliona evra, tako da je za njenu realizaciju, ukoliko se na nivou Grada donese takva politička odluka, mora pronaći adekvatan strateški partner.

Novi Sad, 7. septembar 2011. godine