PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA NOVOG SADA ZA 2019. GODINU