PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA