PREDLOG LISTE PROGRAMA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2019. GODINU