Čitaj mi

POTPISIVANјE SPORAZUMA O SARADNјI IZMEĐU GRADA NOVOG SADA I GRADA ALEKSANDRIJE

Utorak, 21. septembar 2021. godine
14.00 časova
Svečana sala, Gradska kuća
Trg slobode br. 1

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i guverner Aleksandrije Mohamed El Šerif potpisaće Sporazum o saradnji između ta dva grada.

Na osnovu Sporazuma, saradnja između Grada Aleksandrije Arapske Republike Egipat i Grada Novog Sada podrazumeva razmenu iskustava u oblastima: kulturno, umetničko i istorijsko nasleđe, zaštita i očuvanje životne sredine, obrazovanje i zdravstvena zaštita.

Takođe, saradnja će biti usmerena na razvoj turizma, rast investicionih prilika u oba grada, podsticanju ekoturizma i održive upotrebe prirodnih resursa, kao i na razmenu informacija i veština u polјoprivredi.

Novi Sad, 20. septembar 2021. godine