Čitaj mi

POTPISIVANJE POTVRDE POSVEĆENOSTI GRADA ZA IZRADU AКCIONOG PLANA „ZELENI GRAD“ I PISMA O NAMERAMA ZA OBNOVU ENERGETSКE EFIКASNOSTI „SPENSA“

Petak, 23. avgust 2019. godine

11.30 časova
Svečana sala Gradske kuće
Trg slobode br. 1

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potpisaće Potvrdu posvećenosti Grada za izradu Akcionog plana „Zeleni grad“ u prisustvu direktorke za Zapadni Balkan Evropske banke za obnovu i razvoj Zuzane Hargitai. Time Grad Novi Sad potvrđuje interesovanje i posvećenost da izradi taj Akcioni plan, a kao deo obaveza Grada, biće pokrenut investicioni projekat u jednoj od sledećih oblasti: zgrade sa niskim nivoom ugljenika i klimatskom otpornošću, voda i otpadne vode, čvrsti otpad, gradski prevoz, komunalni energetski sistemi (daljinsko grejanje/hlađenje), ulična rasveta i infrastruktura obnovljivih izvora energije.

Takođe, tom prilikom gradonačelnik Vučević će potpisati i Pismo o namerama čime će se iskazati zainteresovanost Grada Novog Sada za saradnju sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj u pogledu obezbeđivanja finansiranja Grada i/ili „ESCO“ kompanije za obnavljanje energetske efikasnosti Sportskog i poslovnog centra Vojvodina („SPENS“).

Naime, EBRD je pristala da finansira i upravlja konsultantskim uslugama za podršku SPENS-u u ažuriranju izvršene procene kapitalnih investicija i razvoju studije izvodljivosti razrađujući u više detalja različite mogućnosti energetske efikasnosti, kao i obnove u cilju uštede vode, te proceni najefikasnijeg mehanizma finansiranja za podršku obnavljanja SPENS-a. Po završetku konsultantskog zadatka, Grad će nastaviti razgovore sa EBRD-om, kako bi obezbedio finansiranje u svrhu implementacije projekta.

Novi Sad, 22. avgust 2019. godine