Čitaj mi

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU JKP „NOVOSADSKA TOPLANA“ I KOMPANIJE „ENERGOTEHNIKA - JUŽNA BAČKA“

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je potpisivanju Ugovora o izgradnji kogeneracionog postrojenja na Toplani „Zapad“, koji je JKP „Novosadska toplana“, u okviru Programa „Rehabilitacija sistema dalјinskog grejanja u Srbiji–faza IV“, potpisalo sa kompanijom „Energotehnika-Južna Bačka“. Ugovor su potpisali Dobrosav Arsović, direktor JKP „Novosadska toplana“ i Dragolјub Zbilјić, direktor preduzeća „Energotehnika-Južna Bačka“ koje je izabrano za izvođača radova na međunarodnom tenderu sprovedenom od strane Ministarstva rudarstva i energetike, u saradnji sa konsultantima Nemačke razvojne banke KfW. Projektom Izgradnja kogeneracionog postrojenja instalisane snage 9,9 MW na Toplani „Zapad“ je predviđena izgradnja kogeneracionog postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, čime JKP „Novosadska toplana“ otpočinje proces transformacije konvencionalnog u moderan i održiv sistem dalјinskog grejanja.

- Raduje me činjenica da JKP „Novosadska toplana“ nastavlјa modernizaciju svojih postrojenja kroz ulaganje u novu tehnologiju, novo znanje, opremu i time pruža kvalitetnije usluge Novosađanima u sistemu dalјinskog grejanja. U pitanju je jedna komleksna investicija vrednosti 6,24 miliona evra, sa više partnera involviranih u jedan od najzahtevnijih procesa. Ova investicija u oblasti toplifikacije jedna je od najvećih poslednjih godina, a pored kompanije „Energotehnika-Južna Bačka“ i Nemačke razvojne banke KfW, partner na ovom poslu je i američka korporacija „General Electric“. Ovako ozbilјno partnerstvo nam garantuje da će ta investicija biti kvalitetno urađena, vrlo brzo završena i da ćemo imati kvalitetnije grejanje u gradu - rekao je gradonačelnik Vučević i pohvalio poslovanje JKP „Novosadska toplana“ koje trenutno sprovodi više investicionih radova i koje ide ka modernizaciji sistema istovremeno ga čineći ekonomičnijim. On se osvrnuo na činjenicu da je to preduzeće svoju dobit za prošlu godinu uplatilo u budžet Grada, čime je pokazalo kako se može uspešno poslovati i kako se sledi politika koju proklamuje Vlada Republike Srbije.

Direktor JKP „Novosadska toplana“ Dobrosav Arsović rekao je da će investicija koja je predmet Ugovora biti uspešno i vrlo brzo okončana, a da će doneti mnoge benefite, kao što je npr. isplativost investicije posle samo dve godine, a nakon toga će se ostvarivati godišnja dobit od preko 2.900.000 evra.

- Kogeneraciono postrojenje na Toplani „Zapad“ može da proizvede značajnu količinu električne energije koju će „Novosadska toplana“ plasirati u elektrodistributivnu mrežu po stimulisanoj ceni, kao povlašćeni proizvođač električne energije, što je od velikog značaja kako za Novosadsku toplanu, tako i za  Grad, kao njenog osnivača, jer se na taj način može obezbediti deo sredstava neophodnih za održavanje i unapređenje tehničkog sistema - rekao je Arsović.

Izvođenje radova je povereno novosadskoj kompaniji „Energotehnika - Južna Bačka“ sa  stranim partnerom „GE Jenbacher“. Predmet ugovora je isporuka gasnih motora sa pratećom opremom, a ponuđena je najsavremenija tehnologija navedene austrijske kompanije koja je sastavni deo najvećeg energetskog koncerna u svetu, američke korporacije „General Electric“. Direktor preduzeća „Energotehnika-Južna Bačka“ Dragolјub Zbilјić rekao je da je potpisani Ugovor veoma važan, pre svega, jer se njime dokazuje visoka klasa kompanije koja je tender dobila na međunarodnom nadmetanju, kao i to da se radi o projektu savremene visoke tehnologije koja je novitet na našim prostorima.

Istovremena proizvodnja toplotne energije za pripremu tople potrošne vode će u velikoj meri smanjiti potrošnju goriva u već postojećim kotlovima na gas i povećati raspoloživi kapacitet u proizvodnji toplotne energije za pripremu tople potrošne vode, a u budućnosti će povećati kapacitet u proizvodnji energije za hlađenje i klimatizaciju poslovnih objekata na konzumnom području najmlađe gradske toplane u zapadnom delu grada.

Novi Sad, 17. jul 2015. godine