Čitaj mi

POTPISAN SPORAZUM ZA ZAŠTITU DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Član Gradskog veća za finansije Dejan Mandić potpisao je u ime Grada Novog Sada Sporazum o intersektorskoj saradnji u primeni Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, a povodom deset godina rada Prihvatilišta sa prihvatnom stanicom za decu i omladinu „Sigurna kuća“ pri Centru za socijalni rad. Potpisnici Sporazuma, pored Grada, su bili i Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu, Školska uprava Novi Sad, Policijska uprava Novi Sad, Dom zdravlja Novi Sad, Dečje selo Sremska Kamenica, Dom Veternik, Institut za zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinički centar Vojvodine, ŠOSO Milan Petrović i Osnovno javno tužilaštvo.

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo se danas okupili oko zajedničkog cilja, a to je konkretizovanje mera zaštite onih koji su u našem društvu najosetljiviji, a to su najmlađi. Svi smo mi na zajedničkoj misiji, a to je delotvorna zaštita dece. Uveren sam da će sve potpisnice sporazuma doprineti razvoju preventivnih mera i aktivnosti namenjenih sprečavanju pojave zlostavljanja dece. Ostvarićemo blisku saradnju u okviru svojih nadležnosti, i to putem edukacija, poštovanjem posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i uvažavanjem mišljenja stručnjaka iz saradničkih institucija. Najvažnije je da se preventivno utiče na to da naša deca ne budu žrtve nasilja, bilo psihičkog ili fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja, kao i to da se efikasnim metodama stane na put nasilnicima i da se deca istrgnu iz kandži nasilja - rekao je Dejan Mandić.

Predstavnica Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Biljana Zekavica rekla je da Grad Novi Sad potpisivanjem tog Sporazuma pruža odličan primer drugim lokalnim samoupravama kako efikasno raditi na smanjenjeu pojave nasilja nad decom, kao i to da će sve institucije-potpisnice Sporazuma uvek imati nesebičnu podršku resornog Ministrastva. Direktor Centra za socijalni rad Grada Novog Sada Nenad Drašković istakao je da je zaštita dece prioritet svakog društva i da podrazumeva kompleksan pristup, jer zahteva angažovanje resursa iz različitih segmenata, odnosno saradnju mnogobrojnih institucija kroz podizanje saradnje na kvalitetniji nivo.

Obaveze koje proističu iz potpisivanja Sporazuma o saradnji se baziraju na definisanim nacionalnim propisima i zakonima, a na bazi međunarodnih obaveza. U delotvornoj zaštiti dece neophodna je sinhronizovana aktivnost više učesnika mreže zaštite dece, a to su sistem socijalne zaštite, pravosudni sistem i policija, zdravstveni sistem, vaspitno-obrazovni sistem i nevladin sektor. Sve potpisnice sporazuma u obavezi su da podrže i doprinesu razvoju mera i aktivnosti namenjenih sprečavanju pojave zlostavljanja dece i da sarađuju u razmeni informacija. 

Novi Sad, 12. decembar 2013. godine