Čitaj mi

POSTAVLJENI BROJAČI SAOBRAĆAJA SA DISPLEJIMA ZA BICIKLISTE

U okviru investicije „Unapređenje saobraćajne opreme za kontrolu i praćenje saobraćaja“, Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije postavila je brojače saobraćaja sa displejima za bicikliste.

Uređaji ovog tipa, koji do sada nisu postojali u Novom Sadu, postavlјeni su na tri lokacije – na Bulevaru Evrope, na Beogradskom keju i kod Štranda, radi brojanja saobraćaja na uličnoj mreži, kao i u cilјu promocije i unapređenja biciklističkog saobraćaja.

Na lokaciji kod Štranda detektuje se samo biciklistički saobraćaj, a na preostale dve broje se i kategorišu tokovi vozila sa istovremenim brojanjem biciklista na stazama. Displej na uređaju prikazuje broj biciklista po danu i ukupan broj za celu godinu, kao i neke opšte informacije (datum, vreme, temperatura). Svi podaci o broju vozila sa navedenih lokacija šalјu se u postojeći sistem automatskog brojanja saobraćaja, prenosa podataka i izveštavanja o trenutnom stanju saobraćaja, koji je uspostavlјen na području Grada Novog Sada, a u nadležnosti je Gradske uprave za građevinsko zemlјište i investicije, Odelјenja za razvoj i upravlјanje saobraćajem.

U skladu sa ugovorom, zaklјučenim u otvorenom postupku javne nabavke, izvođač na postavlјanju opreme je DOO „MHM PROJEKT“ iz Novog Sada, a svi predviđeni radovi završeni su u roku. Ugovorena vrednost ove investicije iznosi 4.000.000 dinara, a sredstva su, preko Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Novog Sada, obezbeđena iz kazni koje se naplaćuju u saobraćaju.

Novi Sad, 8. avgust 2018. godine