POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA IZVRŠNOG VEĆA AP VOJVODINE

FINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANjA PRIPRAVNIKA NA ODREĐENO VREME, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Izvršnog veća AP Vojvodine raspisalo je javni poziv za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika poslodavac ostvaruje pravo na mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:
- 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom;
- 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa višom i srednjom stručnom spremom.

Uslovi na učešće na javnom pozivu:
- Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indirektni budžetski korisnici),
- Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
- Poslodavci koji su solvetni;
- Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uslovi za nezaposlena lica:
- da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijale na teritoriji AP Vojvodine i aktivno traže posao;
- da zasnivaju radni odnos u struci i u okviru stečenog zanimanja za koje će se vršiti osposobljavanje,
- da nisu uključeni u neki od programa Nacionalne službe za zapošljavanje, niti da su sada u toku osposobljavanja ili su završili osposobljavanje u svojstvu pripravnika – volontera ili praktikanta po programu NSZ.

DODELA SUBVENCIJA ZA NOVO ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA SA TERITORIJE AP VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Izvršnog veća AP Vojvodine raspisalo je konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje koje su namenjene poslodavcima - podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.
Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu. Dodatak u iznosu od 30% subvencije odobrava se poslodavcu pod određenim uslovima precizno definisanim ovim konkursom.
Subvenciju ne mogu ostvariti pravna lica koja su direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost poslova.

DODELA SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANjE NEZAPOSLENIH LICA SA TERITORIJE AP VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Izvršnog veća AP Vojvodine raspisalo je konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje namenjenih nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja svojim interesima i sposobnostima samostalno ili putem udruživanja mogu obezbediti uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzeća, radnje, agencije ili drugih oblika poslovnog organizovanja.
Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se za novoregistrovane delatnosti u iznosu od 130.000,00 dinara po nezaposlenom licu. Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se nezaposlenom licu pod određenim uslovima precizno definisanim ovim konkursom.
Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala i rezervnih delova potrebnih za realizaciju programa, adaptaciju poslovnog prostora ili druge namene neophodne za obavljanje delatnosti.

DODELA SUBVENCIJA ZA PODSTICANJE REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA OD STRANE NEZAPOSLENIH LICA SA TERITORIJE AP VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Izvršnog veća AP Vojvodine raspisalo je konkurs za subvencionisanje registracije poljoprivrednog gazdinstva od strane nezaposlenih lica sa teritorije AP Vojvodine.
Subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva, odobravaju se u iznosu od 130.000,00 dinara za poljoprivredno gazdinstvo. Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se pod određenim uslovima precizno definisanim ovim konkursom.
Za subvencije za podsticanje registracije poljoprivrednog gazdinstva mogu konkurisati nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavnje na teritoriji AP Vojvodine, a koji će biti nosioci poljoprivrednog gazdinstva.

Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini. Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije APV i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs.