Čitaj mi

POČELA EDUKACIJA UČITELjA O BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU

Načelnik Gradske uprave za saobraćaj i puteve Đorđe Basarić prisustvovao je promociji projekta edukacije učitelјa u oblasti bezbednosti saobraćaja. Projekat realizuje Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju uz finansijsku podršku Gradske uprave za saobraćaj i puteve.

- Kao i prethodnih godina Grad Novi Sad nastavlјa da kontinuirano radi na unapređenju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Organizovali smo edukacije dece od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u oblasti bezbednosti saobraćaja. Cilј ovog stručnog skupa je da se učitelјima predoče najvažniji aspekti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, ukaže na novine u toj oblasti i na najčešće greške koje čine deca kao učesnici u saobraćaju - rekao je Đorđe Basarić.

Učitelјi će biti upoznati sa rezultatima istraživanja koje je sprovedeno anketiranjem učenika, a koji će biti iskorišćeni u dalјim aktivnostima na povećanju bezbednosti dece kao učesnika u saobraćaju.

Profesor bezbednosti saobraćaja na Fakultetu tehničkih nauka Dragan Jovanović je istakao da je za saobraćajno vaspitanje i obrazovanje veoma važno da u taj proces budu uklјučeni, kako deca i roditelјi, tako i vaspitači i učitelјi.

- Putem ovog projekta upoznaćemo učitelјe sa efikasnim metodama rada u oblasti saobraćajnog vaspitanja, kao i sa didaktičkim sredstvima koja doprinose lakšem prihvatanju sadržaja od strane dece - rekao je Dragan Jovanović.

Novi Sad, 5. februar 2019. godine