PLAĆANјE KARTICAMA NA ŠALTERIMA GRADSKIH UPRAVA GRADA NOVOG SADA

Obaveštavaju se građani, fizička i pravna lica da se sve takse koje se prilažu uz zahteve za usluge koje pružaju Gradske uprave Grada Novog Sada mogu platiti platnim karticama (DinaCard, VISA i MasterCard) na POS terminalima na šalterima Gradskih uprava Grada Novog Sada i to na sledećim adresama:

- Pisarnica gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1 (zaprimaju se zahtevi za sve gradske uprave Grada Novog Sada),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Ulica Ilije Ognjanovića, (zaprimaju se zahtevi za Gradsku poresku upravu),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Ulica Stevana Branovačkog br. 3 (zaprimaju se zahtevi za Gradsku upravu za građevinsko zemlјište i investicije),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Ulica Narodnog fronta br. 53 (zaprimaju se zahtevi za Gradsku upravu za imovinu i imovinsko-pravne poslove),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Radnička ulica br. 2 (zaprimaju se zahtevi za Gradsku upravu za urbanizam i građevinske poslove).

Novi Sad, 15. mart 2019. godine