Čitaj mi

OTVOREN OMLADINSKI INFORMATIVNI CENTAR - INFOPOLIS

 

Član Gradskog veća za sport i omladinu Predrag Svilar otvorio je u suterenu Apolo centra Omladinski informativni centar - Infopolis. Projekat "Infopolis" je iniciralo udruženje Edit centar, a finansira ga Grad Novi Sad posredstvom Uprave za sport i omladinu. Omladinski informativni centar je namenjen mladim lјudima kojima su potrebne različite informacije za lakše donošenje odluka i snalaženje u životu.

- Novi Sad je univerzitetski grad, centar kulture i sporta i kao takav okuplјa veliki broj mladih lјudi. Potreba za mestom u okviru kojeg oni mogu pronaći odgovore na brojna pitanja, savete i pomoć prilikom uklјučivanja u društvene tokove je očigledna, a realizacijom ovog projekta, Novi Sad ispunjava i prvi od tri prioritetna cilјa Lokalno akcionog plana za mlade - izjavio je Predrag Svilar i dodao da Grad kontinuirano radi na pobolјšanju kvaliteta života mladih u Novom Sadu i da su za te potrebe ove godine značajno uvećana budžetska sredstva.

Omladinski informativni centar - Infopolis funkcionisaće u okviru Kancelarije za mlade Novog Sada čiji je osnovni zadatak da na teritoriji Grada uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, rukovodeći se prevashodno načelom aktivnog učešća mladih, koje podrazumeva njihovo uklјučivanje u procese donošenja i sprovođenja odluka.

Svrha Omladinskog informativnog centra je da odgovori na pitanja i potrebe mladih lјudi koji u njega svakodnevno dolaze. To je centar otvoren za mlade uzrasta od 15 - 30 godina koji su u potrazi za različitim informacijama kao što su kulturni, obrazovni i sportski sadržaji u gradu, smeštaj za studente, mogućnost honorarnog rada ili zaposlenja, zatim informacije u vezi sa evropskom mobilnošću za mlade, popustima, putovanjima i slično.

Novi Sad, 4. septembar 2013. godine