Čitaj mi

OTVARANјE DNEVNOG CENTRA ZA PENZIONERE

Sreda, 3. jun 2015. godine
13,00 časova
Poštanska ulica br. 3
Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno će sa ministrom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom svečano otvoriti novi Dnevni centar u okviru Udruženja penzionera Grada Novog Sada.

Ovo Udruženje sprovelo je aktivnosti za otvaranje Dnevnog centra u kome će se pružati brojne i raznovrsne usluge penzionerima. Dnevni centar se nalazi u delu prostora poslovne zgrade Udruženja, a isti je adaptiran i priveden nameni za tu svrhu.

 

Novi Sad, 2. jun 2015. godine