OGLAS ZA 58. SEDNICU KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA