Čitaj mi

ODRŽANA PRVA SEDNICA KOMISIJE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE

Prva sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine, održana je danas u Plavoj sali Skupštine Grada.

Zadatak Komisije je da izvrši analizu stanja omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada, i da u saradnji sa udruženjem „Evropski omladinski centar Vojvodine“ izradi nacrt tog Lokalnog akcionog plana. Udruženje je odabrano putem Javnog konkursa za finansiranje projekta kojim se omogućava izrada, donošenje i promocija LAP, koji će nakon javne rasprave biti upućen Skupštini Grada Novog Sada na usvajanje.

Sednici su prisustvovali član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin koji je predsednik Komisije, a članovi su predstavnici gradskih institucija i organizacija civilnog društva. Nakon uvodnog izlaganja predsednika, zamenika i članova Komisije, prisutnima je predstavljena metodologija rada u procesu izrade ovog dokumenta.

Diskutovano je o izvorima podataka u okviru predstojećeg istraživanja o potrebama i položaju mladih sa teritorije Grada Novog Sada koje će poslužiti kao polazna osnova za kreiranje strateških ciljeva i mera u okviru oblasti od interesa za mlade, a potom su prikupljeni komentari i sugestije članova Komisije i utvrđena dalja dinamika rada.

Novi Sad, 4. oktobar 2022. godine