Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA STRUČNJAKA ANGAŽOVANIH U OBLASTI RADA SA MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVČNIH I PREKRŠAJNIH DELA

Peta konferencija stručnjaka angažovanih na poslovima rada sa maloletnim učiniocima krivičnih i prekršajnih dela sa područja Južnobačkog okruga održana je u Svečanoj sali Gradske kuće.

Konferenciji su prisustvovali direktor Centra za socijalni rad Nenad Drašković kao i predstavnici pravosudnog sistema, sudija za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu Milica Novaković, zamenik javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Novi Sad Mirjana Vujičić, sudija Prekršajnog suda Novi Sad Sofija Zarubac, sudije Apelacinog suda u Novom Sadu i MUP-a RS.

- Centar za socijalni rad Grada Novog Sada kao najveći u okrugu i jedan od najvećih u zemlјi, ove godine organizuje petu godišnju konferenciju kako bismo prikazali modele pozitivnog rada i ukazali na značaj aktivnog uklјučivanja društva i lokalne zajednice u rad na suzbijanju prestupništva mladih. Za ovo je neophodna dobra međuresorna saradnja svih institucija uklјučenih u rad sa mladima u sukobu sa zakonom. Konferencija stručnjaka angažovanih u oblasti rada sa maloletnim učiniocima krivičnih i prekršajnih dela sa područja Južnobačkog okruga predstavlјa dobar primer prakse i posvećenosti stručnjaka iz svih resora uklјučenih u rad sa ovom grupom korisnika - rekao je direktor Centra za socijalni rad Nenad Drašković.

- Kad je u pitanju maloletnička  delinkvencija na području Južnobačkog okruga u 2014. godini  imamo oko 20 posto manje prijavlјnih maloletničkih prekršaja za imovinska dela koja su inače najčešća u oblasti maloletničkog kriminala. U pogledu različitih krivičnih dela uglavnom se beleži smanjenje maloletničkih prekršaja, osim kod slučajeva nasilјa u porodici ili oduzimanja motornih vozila. Pretpostavka je da su faktori koji su možda doprineli padu stope maloletničkih krivičnih i prekršajnih dela naše sinhronizovane aktivnosti na području celog okruga, kao i obustava rada advokata, iako postupci prema maloletnicima  imaju hitnost u postupanju - rekao je sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Savo Đurđić i dodao da podržava promenu, izmenu i dopunu Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Jedna od važnih tema ovogodišnje konferencije su i vaspitni nalozi kojima se utiče na pravilan razvoj maloletnika, na podizanje njihove odgovornosti i povećava se mogućnost prevencije dalјeg vršenja krivičnih dela. Tokom prošle godine novosadski Centar za socijalni rad je, zajedno sa centrima za socijalni rad iz Beograda, Niša i Kragujevca, učestvovao u projektu „Unapređenje primene vaspitnih naloga“ koji je realizovao Republički zavod za socijalnu zaštitu uz podršku Kralјevine Norveške i International Management Group. Rad na unapređenju primene vaspitnih naloga nastaviće se i u naredne dve godine uz podršku UNICEF-a.

Novi Sad, 6. mart 2015. godine