Čitaj mi

Odabrani timovi koji ulaze u postupak takmičenja na snovu konkursa za izradu mobilnih aplikacija u cilju unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka

Gradsko veće Grada Novog Sada na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 14/17) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja laptop računara i tablet računara iz javne svojine Grada Novog Sada, bez naknade, u postupku javnog oglašavanja broj: 352-1/2017-1181-II od 28. novembra 2017. godine i na osnovu Ugovora o donaciji broj 645845 WeLive – “A New Concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services” (WeLive – “Novi koncept javne uprave zasnovane na moblinim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani”) iz Programa Horizon 2020, raspisalo je konkurs za izradu mobilnih aplikacija u cilju unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka u oblastima ekologije i kulture.
Pravo učešća na konkursu imala su fizička lica (punoletni građani Republike Srbije, nezavisno od radno-pravnog statusa) i pravna lica u timovima po tri člana zainteresovani za izradu mobilnih aplikacija u cilju unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka.
Prijave na Javni konkurs podnosile su se počevši od 29. novembra 2017. godine -  danom objavljivanja Konkursa na internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i www.novisad.rs/welive do 14. decembra 2017. godine.
Konkursom je regulisano da prvih deset timova koji se prijave putem registracije na način kako je utvrđeno Konkursom ulaze u postupak takmičenja.
Uvidom u Platformu projekta  „WeLive“, utvrđeno je da su sledeći timovi ispunili uslove utvrđene Javnim konkursom:
1. e2
2. Zero Code Team
3. Urban Street Art Novi Sad
4. Nas troje
5. Livadari
Izabrani timovi pozivaju se na takmičenje za izradu mobilnih aplikacija u cilju unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka, u oblastima ekologije i kulture koje će se održati u prostorijama Poslovnog inkubatora Novi Sad d.o.o. Vojvođanskih brigada 28, dana 16. decembra 2017. godine od 9,00 do 22,00 časa i 17. decembra 2017. godine od 09.00 do 19.00 časova, nakon čega će timovi/učesnici prezentovati izrađene mobilne aplikacije pred članovima Komisije.
Timovi su u obavezi da obezbede računare na kojima će raditi dok će im internet biti obezbeđen od strane Poslovnog inkubatora Novi Sad d.o.o. Obezbeđeno je i mentorstvo od strane partnera na projektu DunavNet d.o.o. i usluge keteringa tokom celog perioda trajanja takmičenja.