Čitaj mi

OBUKA ŠKOLSKIH SLUŽBI KAO JEDNA OD MERA GRADA U CILJU EFIKASNIJE BORBE PROTIV VRŠNЈAČKOG NASILJA

Četvrta po redu obuka zaposlenih u novosadskim školama, za reagovanje u slučaju vršnjačkog nasilјa održana je danas, u Osnovnoj školi „Ivan Gundulić“. Ove obuke namenjene su direktorima, sekretarima, zaposlenima u pedagoško-psihološkim službama i predstavnicima Gradskog učeničkog parlamenta, a realizuje ih Koordinaciono telo za borbu protiv nasilјa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada u okviru Programa senzibilisanja profesionalaca u ustanovama obrazovanja i vaspitanja za postupanja po prijavama nasilјa, zlostavlјanja, zanemarivanja i diskriminacije.

Predsednica Koordinacionog tela i članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić istakla je da Grad intenzivno radi na sprečavanju nasilјa u školama i u tom smislu uvodi nove mere, a da su obuke nadležnih školskih službi jedna od njih.

- Nažalost tema vršnjačkog nasilјa je uvek aktuelna i situacija po tom pitanju nije idealna, a ono što mi moramo da radimo jeste da se aktivno bavimo kako prevencijom tako i prepoznavanjem i rešavanjem problema ukoliko postoji. Grad Novi Sad, od 2013. godine, a pojačano u poslednjih godinu dana radi po tom pitanju, posredstvom Koordinacionog tela čiji su članovi predstavnici Policije, Centra za socijalni rad, direktori Aktiva osnovnih i srednjih škola, članovi Gradskog veća i stručne službe i predstavnici Učenički parlament - izjavila je Dina Vučinić.

Ona je podsetila na meru koju je Kordinaciono telo usvojilo u nameri da pospeši komunikaciju sa žrtvama nasilјa, odnosno na mogućnost da se nasilјe prijavi putem SOS broja telefona ili putem mejla. Naime, podržavajući nacionalnu platformu za prevenciju nasilјa „Čuvam te“ Koordinaciono telo za borbu protiv nasilјa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada oformilo je radnu grupu koja obrađuje prijave upućene putem telefona, na broj: 064 844 88 00 ili putem mejla na adresu: koordinaciono.nasilje@novisad.rs.

- Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je uveo ovu liniju i dao mogućnost da se svaki dan, 24 sata dnevno može prijaviti nasilјe. Od kako je uveden, imali smo blizu sto poziva - izjavila je Dina Vučinić i dodala – Obukama koje sada sprovodimo želimo da pomognemo nadležnim školskim službama. Bilo je slučajeva kada su neke procedure preskočene i onda je rešavanje problema spalo na roditelјe, a to ne sme da se dešava. Nasilјe u školama je ozbilјan problem o kojem ne sme da se ćuti, slučajevi nasilјa moraju biti prijavlјeni i svaki dan moramo jasno da kažemo šta smo uradili da se nasilјe spreči. Zato i mi radimo udruženo i na raspolaganju smo 24 sata dnevno.

Članica Koordinacionog tela Bilјana Kikić Grujić objasnila je da se obuke sprovode u tri faze.

- Prvu fazu već realizujemo i njime su obuhvaćene osnovne škole, u drugoj fazi srednje, a u trećoj ćemo organizovati aktivnosti namenjene roditelјima. Prepoznali smo potrebu da zaposlenima u školama pružimo podršku u postupanju u slučajevima nasilјa i radimo na tome da ga prepoznaju i da pravovremeno i blagovremeno reaguju. Takođe razgovaramo o tome šta su  konkretni problemi određenih škola i kako da im pomognemo u tehničkom pogledu, da imaju osvetlјenje, video nadzor i slično, ali i u savetodavnom i edukativnom smislu - izjavila je Bilјana Kikić Grujić.

Novi Sad, 29. novembar 2022. godine