Čitaj mi

OBILAZAK KAMENIČKOG PARKA

Četvrtak, 11. oktobar 2018. godine
11.30 časova
Kamenički park
Glavni ulaz (kod rampe)

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obići će Kamenički park u kojem su realizovane brojne aktivnosti na revitalizaciji i uređenju prostora. Između ostalog, izgrađene su pešačke staze, postavlјeni javna rasveta, nov urbani mobilijar kao i dečje igralište.

Spomenik prirode Kamenički park je najstariji i površinski najveći park u Novom Sadu - 33ha 65a 15m2. Odlukom Skupštine grada proglašen je za značajno prirodno dobro III kategorije, a poveren je na upravlјanje JKP ''Gradsko zelenilo'' Novi Sad.

Novi Sad, 10. oktobar 2018. godine