OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH GARAŽA NA TEROTORIJI GRADA NOVOG SADA