Čitaj mi

OBAVEŠTENјE O POLAGANјU ISPITA ZA TAKSISTE

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi-prevoz i oblasti o poznavanju Grada Novog Sada, obaveštava sve kandidate da će se pismeni deo ispita biti održan 5. jula 2021. godine u Kongresnom centru Novosadskog sajma u Hajduk Velјkovoj ulici br. 11, sa početkom u 14.00 časova.

Prijem prijavlјenih kandidata je na glavnom ulazu zgrade Novosadskog sajma kod pokretnog stepeništa.

Novi Sad, 18. jun 2021. godine