Čitaj mi

OBAVEŠTENJE GRADSKE PORESKE UPRAVE

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava poreske obveznike da zbog neodložnih poslova iz delokruga rada Uprave i zatvaranja fiskalne 2014. godine neće imati tehničkih mogućnosti da vrši prijem stranaka.

Prijem stranaka, u periodu od 18.03.2015 - 24.03.2015. godine, biće ograničen na poslove pisarnice tj. prijem podnesaka (poreskih prijava, zahteva, žalbi i sl.), u Gradskoj kući, šalteri 6, 7 i 8, Trg slobode br. 1.

Novi Sad, 17. mart 2015. godine