Čitaj mi

NOVI SAD U 5. FAZI EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA

U Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada održana je 1. Sednica koordinacionog odbora za pristupanje Grada Novog Sada 5. fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije. Sednicom je predsedavao Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a prisustvovao joj je predsednik Skupštine Grada Novog Sada prof. dr Siniša Sević, član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat, kao i članovi koordinacionog odbora.

- Ovaj sastanak je sazvan kako bi se članovi iz svih relevantnih resora upoznali sa projektom Novi Sad - Zdrav grad i započele aktivnosti definisane u ciljevima i zahtevima Pete faze Evropske mreže zdravih gradova - naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao - Briga o zdravlju našeg stanovništva predstavlja prioritet Grada i važan zadatak koji se mora sistemski rešavati i u koji se moraju uključiti sve institucije, organizacije kao i pojedinci.

U periodu od 1985 - 1986. godine Svetska zdravstvena organizacija za Evropski region predlaže projekat pod nazivom Zdravi gradovi sa ciljem primene osnovnih principa iz strategije Zdravlje za sve, kroz lokalne aktivnosti na nivou gradova. Zdrav grad je onaj koji stalno stvara i unapređuje svoje fizičko i socijalno okruženje i razvija resurse zajednice koji omogućavaju ljudima da se uzajamno podržavaju u ostvarivanju svih životnih funkcija i razvoja, do njihovog maksimalnog potencijala. Evropska mreža zdravih gradova se razvija u pet faza. Danas se projekat nalazi u petoj fazi razvoja koja daje prioritet jednakosti u zdravlju u lokalnim politikama, a gradovi se usmeravaju na tri ključne teme: obzirno i podržavajuće okruženje, zdravo življenje i zdrav urbani dizajn.

Evropsku mrežu zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije čini 90 gradova članova i još 30 nacionalnih mreža zdravih gradova širom Evropskog regiona. Novi Sad je primljen u decembru 2012. godine i jedini je grad u Srbiji koji je ušao u 5. fazu ove mreže.

Novi Sad, 4. septembar 2013. godine
.