Čitaj mi

NOVI SAD PRVI U SRBIJI OTVORIO KANCELARIJU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

 

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u prisustvu rukovodioca Grupe za normativne poslove Ministarstva rada, zapošlјavanja i socijalne politike Republike Srbije Jelene Kotević svečano je otvorio Kancelariju za osobe sa invaliditetom koja će funkcionisati u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu koja će obavlјati poslove koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada. Time je Novi Sad postao prva i jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je otvorila Kancelariju za osobe sa invaliditetom čija je vizija da bude sinonim za organizaciju koja u epicentar rada stavlјa potrebe osoba sa invaliditetom.

- Novi Sad je otvaranjem ove Kancelarije postao lider u državi u pogledu efikasnog načina funkcionisanja na polјu saradnje sa osobama sa invaliditetom. Ovim potezom je ostvarena obostrana otvorenost u komunikaciji, jer će od sada sve aktivnosti biti usmerene ka njima, odgovori im lakše biti dostupni i odakle će moći da rešavaju probleme zajedno sa lokalnom samoupravom. Delokrug i nadležnost Kancelarije su široki i sastoje se od čitavog spektra aktivnosti, a ova Kancelarija je primer kako će Grad Novi Sad svoju administraciju, koja je prilično glomazna, otvarati ka građanima i činiti je efikasnijom i bržom - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da otvaranjem Kancelarije nije došlo do novog zapošlјavanja i gomilanja administracije, već će poslove obavlјati lјudi različitih stručnih profila koji već rade u Gradskoj upravi.

Rukovodilac Grupe za normativne poslove Ministarstva rada, zapošlјavanja i socijalne politike Republike Srbije Jelena Kotević rekla je da je otvaranje Kancelarije za osobe sa invaliditetom sjajan primer odlične saradnje između te populacije i predstavnika jedinice lokalne samouprave. - Čestitam na realizaciji ideje koja će doprineti većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i jednostavnijem načinu za rešavanje problema sa kojima se one susreću – rekla je Kotević.

Neza Đurkić, član Gradske organizacije slepih Novog Sada, obratila se prisutnima u ime oko 3000 osoba sa invaliditetom koji žive u Novom Sadu, a koji su okuplјeni u osam reprezentativnih organizacija. - Želim da izrazim veliko zadovolјstvo svih nas što je ova Kancelarija otvorena kao prvenac u našoj državi i što ćemo sa Gradskom upravom bolјe sarađivati i efikasnije rešavati svoje probleme – rekla je Neza Đurkić.

Neki od poslova koji će se obavlјati u Kancelariji jesu pružanje brzih odgovora i informacijama strankama i udruženjima osoba sa invaliditetom, praćenje konkursa i saradnja sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikuplјanje podataka za izradu godišnjeg programa sprovođenja Akcionog plana pristupačnosti, kao i učešće u izradi softverskog programa za vođenje evidencije pristupačnosti. Radno vreme Kancelarije za osobe sa invaliditetom koja se nalazi na prvom spratu Poslovnog centra „Apolo“ i koja sa radom počinje od petka 6. septembra biće od 7,30 do 15, 30 časova.

Novi Sad, 5. septembar 2013. godine