Čitaj mi

NOVAC OD IGARA NA SREĆU ULAŽE SE U MATIČNE KNJIGE

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Duško Radaković uručio je gradonačelniku Novog Sada Igoru Pavličiću rešenje o raspodeli sredstava od prihoda ostvarenih od igara na sreću. Resorno ministarstvo odobrilo je Novom Sadu 1.200.000,00 dinara za realizaciju projekta „Elektronska obrada i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Gradu Novom Sadu“.

- Meni je veliko zadovoljstvo što ćemo zahvaljujući sredstvima od prihoda ostvarenih od igara na sreću, koje nam je odobrilo Ministarstvo, uspeti da realizujemo važan posao obrade i skladištenja podataka, odnosno čuvanja drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku. Novi Sad je multikulturalna sredina i nastojimo da negujemo sve osobenosti nacionalnih zajednica koje ovde žive, pa ćemo tako obezbediti da svi podaci budu uneti i na jezicima ovog područja – naglasio je gradonačelnik Pavličić.

Državni sekretar resornog ministarstva Duško Radaković izrazio je očekivanje da će realizacija ovog projekta doprineti nastojanjima da građani u budućnosti lakše dođu do neophodnih dokumenata koje izdaju državni organi. Na tom putu Novi Sad je učinio dosta, prema oceni Milene Popović Subić, koja je naglasila da su sve mesne zajednice u gradu već umrežene. Ona je istakla da će za potrebe ovog projekta biti angažovani dodatna radna snaga, odnosno ljudi koji će raditi na unosu podataka, i izrazila očekivanje da će posao biti završen za nekoliko meseci.

Članom 7 Zakona o matičnim knjigama („Sl.glasnik SRS“,br.15/90 i „Sl.glasnik RS“,57/2003) propisano je da se matične knjige vode u dva primerka. Drugi primerak matične knjige je prepis prvog primerka – izvornika matične knjige i vodi se primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka po jedinstvenoj metodologiji. Ovim zakonom takođe je propisano da se lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog upisuje u matičnu knjigu na srpskom jeziku, ćirilićnim pismom, a pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine. Elektronska obrada i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga u matičnom području Novi Sad zahteva dodatno angažovanje ljudskih resursa koji moraju znati pismo i jezik nacionalnih manjina.

Novi Sad, 25. oktobar 2011. godine