CENTRALNI GRADSKI PREČISTAČ OTPADNIH VODA

Centralni gradski prečistač otpadnih voda

Planirani i izgrađeni kanalizacioni sistem za prikupljanje i odvođenje atmosferskih i otppadnih voda sastavljen je od više, danas međusobno nezavisnoh, slivova. Predinvesticionim programom odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda regiona grada Novog Sada i Generalnim urbanističkim planom Novog Sada predviđena je izgradnja centralnog postrojenja leve obale na lokaciji između starog Kaćkog puta i puta E-75 Beograd – Subotica, lokalitet ”Sever IV”.

Glavna crpna stanica GC-1 prihvata otpadne i atmosferske vode dela grada koji se nalazi južno od Futoške i Jevrejske ulice do Dunava, kao i otpadne vode Veternika i Futoga, a izliv ove crpne stanice nalazi se uz šetalište duž obale Dunava, na početku Bulevara cara Lazara i Radničke ulice i okupira jednu od najatraktivnijih lokacija u gradu. Izliv kanalizacije severnog sliva je pomeren nizvodno i nalazi se u neposrednoj blizini drumsko železničkog mosta, pa crpna stanica GC-2 prihvata otpadne vode severnog dela grada iznad Futoške pijace.

Predviđeno je:

1. Povezivanje južnog i severnog gradskog sliva kanalizacije i usmeravanje otpadnih 3000mm, u dužini od 1300 m', prema crpnojvoda južnog gradskog sliva kolektorom stanici severnog gradskog sliva.
2. Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadne vode (CPPOV) u industrijskoj zoni ”Sever IV”, između starog kaćkog puta i autoputa E-75 (Beograd – Subotica)
3. Izgradnja veznog kolektora, koji prelazi ispod kanala DTD i povezuje se sa pumpnom stanicom ispred CPPOV.