Čitaj mi

Obilazak izgradnje postrojenja za sekundarnu separaciju otpada

Četvrtak, 10. februar
10.00 časova
Gradska deponija, Temerinski put, preko puta mega marketa Rodić

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i direktor JKP 'Čistoća' Dalibor Novaković obići će izgradnju postrojenja za sekundarnu separaciju otpada na gradskoj deponiji.

Za izgradnju postrojenja za sekundarnu separaciju otpada Grad Novi Sad je 2010. godine obezbedio 54 miliona dinara kapitalnih subvencija. Posao izgradnje i postavljanja postrojenja JKP „Cistoća“ poverila je preduzeću 'Tehnidž', a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ovog meseca. Novo postrojenje, koje se gradi u hali u kojoj se od 2002. godine nalazi slično postrojenje za sekundarnu separaciju, je savremenije i veće, a najveće prednosti su u tome što će mehanički biti razdvajan organski otpad koji ne može ponovo da se koristi od ambalažnog otpada koji će ulaziti u sortirnicu. Tako će u sortirnici biti razdvajane korisne sirovine kao što su papir, karton, najlon, plastika, metal i PET ambalaža. Novo Postrojenje moćiće da tretira 20 tona otpada na sat, a na poslovima razdvajanja korisnih sirovina, će raditi po 28 radnika u jednoj smeni.

Inače, na gradsku deponiju svakog dana, osim industrijskog i građevinskog otpada, stigne i 360-400 tona komunalnog otpada (iz domaćinstava), u kojem su sadržane sirovine koje se mogu ponovo korisno upotrebiti. Izgradnjom novog postrojenja biće omogućeno izdvajanje tih sirovina i njihova prodaja, a u isto vreme smanjiće se količina otpada koji završi na deponiji.

Novi Sad, 9. februar 2011. godine