Čitaj mi

OTVARANJE CENTRA ZA POMOĆ STARIM LICIMA

Petak, 1. oktobar 2010. godine
12.00 časova
Novi Sad, Pionirska 12
Prostorije Crvenog krsta Novog Sada

Povodom 1. oktobra - Međunarodnog dana starih član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci prof. dr Sanja Stojanović otvoriće Centar za pomoć starim licima čijim se formiranjem doprinosi unapređenju kvaliteta života starijih građana, kroz poboljšanu dostupnost i raznovrsnost usluga kućne nege, pomoći u kući i psihosocijalne podrške.

U cilju razvijanja profesionalno-volonterske mreže u Gradu Novom Sadu i razvoja integralnih medicinsko-socijalnih programa i usluga, zajedničkim dogovorom između Gradske uprave, Crvenog krsta, Ekumenske humanitarne organizacije, Novosadskog humanitarnog centra Karitas, Dekanata Novi Sad i Čovekoljublja, predloženo je formiranje Centra za pomoć starim licima, za koji je, u budžetu Grada, obezbeđeno 1.000.000,00 dinara.

Cilj ovog projekta je da starije osobe i njihove porodice na jednostavan način, telefonskim putem, dobiju informacije o tome koje usluge su im dostupne i na koji način ih mogu dobiti.

Novi Sad, 30. septembar 2010. godine