NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI SA PREDLOGOM PRAVNOG OKVIRA ZA INVESTICIONO ULAGANјE U OBJEKAT NA ADRESI ULICA VOJVOĐANSKIH BRIGADA BROJ 7 U NOVOM SADU (ZGRADA RADNIČKOG UNIVERZITETA)