Čitaj mi

NE OSTAVLjAJ OSETLjIVE GRUPE, UKLjUČI I NјIH!

Servis podrške u mobilnosti i komunikaciji predstavio je „Uputstvo za postupanje prema osobama sa invaliditetom u stambenim zgradama u slučaju katastrofe: zemlјotres i požar“ u Skupštini Grada Novog Sada, a događaju je prisustvovala pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljilјana Koković.

-Uputstvo koje je danas predstavlјeno je rezultat aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekta „Unapređenje međuopštinske saradnje u cilјu jačanja kapaciteta Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji“ u kojem učestvuju Grad Beograd, Grad Novi Sad i gradske opštine Vračar i Savski venac, a koji je podržan od strane švajcarske vlade. Fokus je na postupanju prema osobama sa invaliditetom,  na tome koje preventivne mere preduzeti, odnosno kako reagovati i na koji način pomoći stanarima koji se otežano kreću, koji su slepi ili slabovidi, ili gluvi i nagluvi. Prema vrsti invaliditeta, dati su saveti šta preduzeti kako bi se sačuvali njihovi životi i imovina u slučaju požara ili zemlјotresa, a kada se zateknu u svom stanu, u stambenoj zgradi - rekla je Ljilјana Koković.

Ona je takođe dodala da je Uputstvo namenjeno upravnicima stambenih zgrada, Ustanovama i Udruženjima koja okuplјaju osobe sa invaliditetom i druge osetlјive kategorije stanovništva, a sadrži informacije o rizicima od katastrofa, kao i postupanju i reagovanju  pre, u toku i nakon zemlјotresa i požara, kao i pravila lične i uzajamne zaštite.

Kako je na događaju u Skupštini Grada rečeno, upravnici stambenih zajednica su značajna karika u procesu upravlјanja rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama, i neophodno je i njihovo aktivno uklјučivanje. Oni su najbliži komšijama, najbolјe poznaju njihovo funkcionisanje i potrebe, te kada se desi neka vanredna situacija, treba da budu spremni da pomognu i osobama sa invaliditetom, kojima je potrebna dodatna pomoć i podrška

Prilikom predstavlјanja Pravilnika rečeno je da je cilј da što više upravnika stambenih zajedica bude upoznato sa uputstvom, te da će biti pozivani od strane lokalnih samouprava da se uklјuče u aktivnosti. Događaju su pored predstavnika partnerskih opština prisustvovali i predstavnici i članovi udruženja osoba sa invaliditetom.

Novi Sad, 22. mart 2022. godine