Čitaj mi

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ŠTA NASLEĐE ZNAČI ZA NAS"

 

Ponedelјak, 25. oktobar 2021. godine
10.00 časova
Kulturna stanica „Svilara“
Ulica Đorđa Rajkovića 6

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovaće otvaranju Međunarodne konferencije „Šta nasleđe znači za nas". Konferenciju zajednički organizuju Udruženje „Almašani" i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, uz učešće Faro mreže Saveta Evrope čiji je Udruženje „Almašani" aktivan član.

Faro mreža Saveta Evrope okuplјa i povezuje organizacije lokalnih zajednica koje kulturno nasleđe aktivno koriste kao potencijal za razvoj svojih sredina i to čine uvažavajući principe Faro konvencije - krovne ervropske konvencije o zaštiti kulturnog nasleđa, koju je Republika Srbija ratifikovala 2009. godine.

Novi Sad, 22. oktobar 2021. godine