Čitaj mi

„MEDICAL HOME CARE “

Članica Gradskog veća za socijalnu i dečiju zaštitu prof. dr Sanja Stojanović prisustvovala je konferenciji za novinare povodom prezentacije realizacije Programa u okviru projekta „Medical Home Care“ koji predstavlja saradnju Grada Novog Sada i partnerske organizacije – Fondacija za kućnu negu i hospis "Brižne ruke" iz Mađarske.
Osnovni cilj IPA Prekograničnog programa Mađarska – Srbija je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko – srpskih pograničkih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem.
 

- Izuzetno mi je zadovoljstvo što je Grad Novi Sad preko Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu ostvario međunarodnu saradnju sa partnerom iz Mađarske. Zadatak ovog projekta ima višestruku ulogu, a jedan od osnovnih zadataka je unapređenje sistema kućnog lečenja i nege, radi povećanja efikasnosti i smanjenja troškova bolničkog lečenja. Pacijenti mogu da budu otpušteni ranije iz bolnice i time oslobode mesto onima kojima je bolnički smeštaj neophodan, a kada stignu u svoju kuću ipak su u humanijim uslovima među svojima i tu im je obezbeđena stručna nega i pomoć – rekla je prof. dr Sanja Stojanović i dodala da su od potpisivanja ugovora o saradnji prošlog oktobra do sada, odrađene sve zahtevane faze. Urađena je anketa putem upitnika kojim se sagledalo postojeće stanje kućnog lečenja i nege, posle toga realizovane su aktivnosti na podizanju zdravstvene prosvećenosti stanovništva u vezi ovog pitanja i edukacija zdravstvenih radnika koji su bili sastavni deo projektnog tima kako bi mogli da nastave sa ovim projektom i nakon završetka ovog osnovnog finansijskog aranžmana.


Za ovaj projekat je izdvojeno oko 58.000 eura, od kojih se 80% obezbeđuje učešćem stranog donatora, a 20% učešćem Grada Novog Sada.


Na konferenciji su govorili i Nemeš-Sabo Erne odgovorno lice za projekat- Fondacija Ruka u Zagrljaju i Vera Grkavac načelnica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu-menadžer projekta.

Novi Sad, 26. oktobar 2011. godine