LISTA VREDOVANJA I RANGIRANJA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE, ZA 2019. GODINU