LISTA VREDNOVANјA I RANGIRANјA PRIJAVLjENIH PROGRAMA, PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANјE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLjA MLADIH“ - TREĆA FAZA U 2021. GODINI