Čitaj mi

KONSULTACIJE SA OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA O REALIZACIJI PROJEKTA "RELOAD2" U NOVOM SADU

Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin primio je u Gradskoj kući predstavnike omladinskih organizacija i sa njima tom prilikom razgovarao o realizaciji projekta "Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD2" čiji je jedan od nosilaca Gradska uprava za sport i omladinu.

"Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD2" finansira Evropska unija, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, a Novi Sad je jedna od sedam lokalnih samouprava koje su odabrane da učestvuju u drugoj fazi projekta čiji je cilј jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva.

Projekat podržava unapređenje transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva, iz budžeta jedinica lokalne samouprave, čime se osigurava veće učešće građana u procesima donošenja odluka i unapređuje pružanje javnih usluga. Odabrane opštine i gradovi će imati priliku da iskoriste bespovratna finansijska sredstva, u ukupnom iznosu od 1.500.000 američkih dolara za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju organizacije civilnog društva, a koji su u skladu sa Cilјevima održivog razvoja.

Član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin objasnio je da će za realizaciju tog projekta udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima sa teritorije Grada Novog Sada biće po navedenom osnovu na raspolaganju iznos od ukupno 150.000 američkih dolara bespovratnih finansijskih sredstava.

- Biće dodelјeno 75.000 američkih dolara u 2022. godini i 75.000 američkih dolara, u 2023. godini, a Gradska uprava za sport i omladinu sufinansiraće projekte udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koji budu odobreni u okviru zajedničkog javnog poziva u iznosu od 20% ukupno plasiranih sredstava - istakao je Ognjen Cvjetićanin i dodao – Danas je objavlјen i Javni konkurs za finansiranje programa i projekata kojima se ostvaruju cilјevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade. Siguran sam da će omladinske organizacije na najbolјi način iskoristiti ove resurse da svoje ideje sprovedu u delo, a sve u korist kvalitetnijeg života mladih u našem gradu.

Novi Sad, 16. mart 2022. godine