KONKURS ZA DODELU LOKACIJA ZA POSTAVLjANјE ELEKTRONSKOG DISPLEJA BEZ TONA NA JAVNOJ POVRŠINI

Preuzmite displeji-konkurs.doc (application/msword 96 KB)
Preuzmite odluka.pdf (application/pdf 785 KB)