Čitaj mi

КONFERENCIJA POVODOM PREDSTAVLJANJA REZULTATA КONCESIJE ZA OBAVLJANJE APOTEКARSКE DELATNOSTI

Ponedeljak, 14. septembar 2020. godine
14.00 časova
Svečana sala, Gradska kuća
Trg slobode br. 1

Prva koncesija za obavljanje apotekarske delatnosti, putem koje je rešen problem poslovanja državne apoteke u Republici Srbiji, realizovana je u Gradu Novom Sadu.

Godinu dana nakon zaključenog Ugovora između Grada Novog Sada i apotekarske ustanove ''Benu'' u vlasništvu nemačkog ''Feniksa'', gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, generalni direktor ''Benu'' i član upravnog odbora kompanije ''Feniks'' Dejan Aleksov i predstavnik kolektiva zaposlenih iz apoteke ''Novi Sad'' koji su po osnovu date koncesije zasnovali radni odnos u zdravstvenoj ustanovi ''Benu'', prezentovaće postignute rezultate, iskustva i izneti planove za budućnost.

Novi Sad, 13. septembar 2020. godine