Konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu