JAVNO PREDUZEĆE ''POSLOVNI PROSTOR''

Osnovna delatnost preduzeća je izdavanje u zakup poslovnog prostora. Izdavanje se obavlja javnim oglašavanjem ili neposrednom pogodbom, pod uslovima koje odredi Upravni odbor, uvažavajući preporuke Gradske uprave. Poslovni prostor se može izdati u zakup i pozivnim oglasom, a Upravni odbor utvrđuje kome će se uputiti poziv.
Ponuđeni poslovni prostori oglašavaju se na sajtu preduzeća i u dnevnim novinama.
(Aktuelna cena zakupa se nalazi na sajtu, kao i podela poslovnih prostora u gradu na devet zona).

Preduzeće upravlja sa oko 214.000 kvadratnih metara poslovnog prostora.
JP “Poslovni prostor” se bavi i izgradnjom, pre svega, poslovnih i sportskih objekata.

Rukovodilac: ZОRАN ЈОVČIĆ, v.d. dirеktоrа
Adresa: Narodnog Fronta 53
www.nsprostor.co.rs

Telefon centrale JP “Poslovni prostor”: 489 00 11
Telefon Marketinga (informacije o zakupu): 489 00 18, 489 00 45, 489 00 25.
Telefon Tehničke službe (za prijavnje havarija na poslovnom prostoru): 489 0011, 489 00 17.
Telefon Pravne službe: 489 00 34
Sportski dom u Futogu pruža usluge za sve vrste treninga i tzv. sportova sa loptom.
Adresa: Proleterska bb.
Kontakt osoba: Igor Vujičić, tel: 897 455
U sportskoj hali na Klisi u toku su završni radovi na bazenu.
Adresa: Sentandrejski put bb
Kontakt osoba: Stanko Rajkov, tel: 410 257
(Cene iznajmnjivanja hala nalaze se na sajtu).