JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ''VODOVOD I KANALIZACIJA''

http://www.vikns.rs

Sve do pred kraj XIX veka stanovnici Novog Sada su pili vodu iz Dunava ili kopanih bunara. Epidemija kolere, 1892. godine, izazvana zagađenom dunavskom vodom, podstakla je bušenje dubokih bunara i intenzivirala razmišljanja o izgradnji vodovoda. Prvi duboki, subarterski bunari, izbušeni su 1895. godine. Po završetku II svetskog rata, polovinom 1945. godine, Novi Sad je imao oko 55.000 stanovnika, oko 1000 bunara i kućnih vodovoda i 106 javnih bunara. Međutim, sve to nije moglo da zadovolji potrebe za zdravom pijaćom vodom , ni po količini ni po kvalitetu, što je zahtevalo izgradnju gradskog vodovoda. Izgradnja i rekonstrukcija objekata je počela 1951. godine, a 1952. godine započela je izgradnja 9 kilometara vodovodne mreže. Izgradnja reni bunara i objekata za preradu vode počela je 1959. godine. Objekti novog vodovoda pušteni su u probni pogon 1964. godine, a u aprilu 1965. godine i u redovan pogon.

Dalji rast potreba za vodom je manje ili više uspešno pratila izgradnja osnovnih objekata sistema i vodovodne mreže. Današnji kapacitet vodovodnog sistema je oko 130.000 m3/dan. Ograničen je kapacitetom postrojenja za preradu vode. Od 90 km u 1965-oj godini, danas je dužina vodovodne mreže u sistemu, zajedno sa priključcima dostigla 1100 km.
 
Osnovna delatnost JKP “Vodovod i kanalizacija” jeste prečišćavanje i distribucija vode , sakupljanje i prečišćavanje vode i isporuka vode korisnicima za piće i druge potrebe vodovodnom mrežom do mernog instrumenta potrošača. Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina kanalizacijom, odvodnim kanalima, drenažom i sakupljanje iskorišćenih voda od priključka potrošača na uličnu mrežu i odvođenje kanalizacionom mrežom, prečišćavanje i ispustanje iz mreže.
 
JKP „Vodovod i kanalizacija“ odgovara za ispravnost i kvalitet vode na mreže, do mernog instrumenta (vodomera). Kućne instalacije i interna mreža je u isključivoj nadležnosti vlasnika objekta, te odgovornost za sanitarnu ispravnost vode unutar interne mreže snose vlasnici objekta.
 
Kada je reč o kanalizacionom sistemu, odgovornost JKP „Vodovod i kanalizacija“ je do revizionog šahta.
 

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

GVOZDEN PERKOVIĆ, v.d. dirеktоrа
Centrala: 021/ 488 – 3333
Adresa: Novi Sad, Masarikova 17

http://www.vikns.rs
INFORMACIJE Masarikova 17
0800/ 333 021 - besplatan poziv