JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE PISMENIH PONUDA BR.RHP-W7-PA/PCNS-2019 ZA PRIBAVLjANјE NEPOKRETNOSTI - STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI GRADA NOVI SADA