JAVNI POZIV ZA PODNOŠENјE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU RAZVOJA ORGANSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNјE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU – DODELA SUBVENCIJA ZA NABAVKU SADNOG I SEMENSKOG MATERIJALA DOZVOLjENOG ZA UPOTREBU U ORGANSKOJ PROIZVODNјI

Preuzmite izjava_za_organce_2020.g.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 13 KB)