JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANјE PRAVA KORIŠĆENјA BEZ PLAĆANјA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU

Preuzmite jp_bez_placanja.pdf (application/pdf 573 KB)