JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA ZA KUPOVINU ŠEST SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM