JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANјE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI