JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI KOJI SU PODRŽANI KROZ MEĐUNARODNE FONDOVE U 2021.