JAVNI КONКURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSКIH OBJEКATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI